Taken in White Horses, St Thomas, Jamaica
  Taken in White Horses, St Thomas, Jamaica
 Taken in Morant Bay, St Thomas, Jamaica.
  Taken in Morant Bay, St Thomas, Jamaica.
White-Horses_1.jpg
St-Thomas_16.jpg

Taken in White Horses, St Thomas, Jamaica

Taken in White Horses, St Thomas, Jamaica

Taken in Morant Bay, St Thomas, Jamaica.

Taken in Morant Bay, St Thomas, Jamaica.